• Leadership

Dean
Yang Bin

Executive DeanGao HongCPC Committee SecretaryWu Xiaofeng
Associate Deans

Kang Feiyu

Zuo Jiane

Ma Lan

Zhang Chuanjie

Chan Wai Kin (Victor)

CPC Committee Deputy Secretary

Yang Ruidong

Guan Tian