• Leadership

DeanOUYANG ZhengCPC Committee SecretaryWU Xiaofeng
Associate Deans

KANG Feiyu

ZUO Jian'e

MA Lan

ZHANG Chuanjie

CHAN Wai Kin (Victor)

CPC Committee Deputy Secretary

YANG Ruidong

GUAN Tian